. مهر ۸, ۱۳۹۵

ترابر نیوز:

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، عقبائی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه نظام بانکی کشور به دلیل بازپرداخت طولانی اقساط و سود کم تمایلی چندانی به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارد، افزود: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات برای خرید اتومبیل و کالا به دلیل سود بیشتر و بازپرداخت اقساط کمتر پیشقدم ولی در پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل بازپرداخت طولانی اقساط و سود کم مقاومت می‌کند.

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.