ضرورت های کوچک سازی دولت

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ; ترابر نیوز: شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ بزرگی دولت، فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایتش را به دست بگیرد، همواره از ویژگی های اصلی آن بوده و یکی از موانع توسعه پایدار کشورمان…

سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس نقش داشت

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ; ترابر نیوز: درحالی که بسیاری از مشمولین سهام عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از فروش سهام خود گله داشتند، صدای سایر سهامداران نیز از وضعیت فروش این سهام و تاثیر آن در…

چه کسانی در جعل قانون اساسی نقش داشتند؟

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ; ترابر نیوز: ۲۳ دلو ۱۳۹۵ ۰۷:۱۷ برخی حقوقدانان مطرح کشور، اظهار می کنند که قانون اساسی افغانستان در هفتاد جای مهم، مورد تغییر و حذف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری  رشد، زکریا…